Print

In de externe communicatie is het belangrijk dat alle kanalen op elkaar afgestemd zijn. Dit betekent niet alleen dat de kleur van uw bedrijfslogo zowel op het web als in print hetzelfde moet zijn. Ook zal het beeldmateriaal dat u op uw website laat zien, regelmatig terugkeren in druk of omgekeerd. Voor print wordt een hogere resolutie (300 dpi) gebruikt dan voor screen (72 dpi). In ons ontwerp gaan we uit van een hoge resolutie zodat deze zowel voor op het web als in druk gebruikt kan worden.

  • print en web
  • drukwerkbegeleiding
  • huisstijl
  • folders

Desktop Publishing (DTP) maakt het mogelijk de workflow tussen print en screen te synchroniseren. Adobe's Portable Print Format (PDF) is daar een mooi voorbeeld van. Alles wat met een DTP-programma (bijv. InDesign) is opgemaakt kan als PDF output rechtstreeks naar de drukker of naar de website. Het drukwerk kan in Acrobat Reader bekeken worden. PDF is eenvoudig en snel per e-mail te versturen naar het service bureau of de webmaster. Dat spaart tijd en uiteraard kosten.

Studio Mimesis ontwerpt niet alleen uw drukwerk maar begeleidt u ook naar de drukker. Het drukwerk krijgt u als PDF aangeleverd waarbij een rapport is ingesloten met de informatie die de drukker nodig heeft. Bijvoorbeeld welke lettertypen gebruikt zijn en in welke resoluties het beeldmateriaal zijn. Zo heeft u tijd voor andere dingen.

Een goede huisstijl hoort de ziel van een organisatie bloot te leggen. Meestal is er al een bestaand logo dat op elke webpagina en al het drukwerk terugkeert. Soms moet een nieuw logo ontworpen worden, bijvoorbeeld voor startende ondernemers. Het beeldmerk dat u kiest, is in de eerste plaats (onderdeel van uw) visitekaartje. Daarom begint een huisstijl met een logo en een visitekaartje als de kiem van de overige visuele communicatie.

Een van de meest voorkomende en voordelige brochures is de tri-fold, een in drieŽn gevouwen A4-tje. Tri-folds worden door de meest uiteenlopende bedrijven gebruikt en hebben voldoende ruimte om de klant over uw producten en diensten te informeren.